top of page

TOŻSAMOŚĆ

Shaul Pawło Karpow

Etos

Polak

Członek społeczeństwa wielokulturowego, patriota w ramach zachowanej odrębności własnej. Jest obywatelem tylko Polski.

​Rosjanin. 

Jest etnicznym Rosjaninem o postawie tolerancji do innych zbiorowości społecznych, wywodzący się z wielokulturowej warstwy rodzinnego galicyjskiego miasta, niegdyś, najkrócej, należącego do ZSSR, z rodziny od pokoleń gromadzącej doświadczenie czasem przyjaznej, a czasem wrogiej koegzystencji różnych mniejszości i większości narodowych.

​Benjamin Aid

Należy do Rodziny Benjaminów Narodu Wybranego antropologicznie, etnograficznie, socjopsychologicznie i pod każdym innym względem.

Logos

Trener

Świadczy terapie dla osób poddanych wzmożonemu wysiłkowi fizycznemu, generuje lub uczestniczy w działaniach optymalizacji procesu treningowego w zakresie przeciwstawienia się urazom sportowym.

Psycholog

Prowadzi terapie psychologiczne zorientowane na ciało w ramach podniesienia poziomu jakości życia (hrql) bazując na podejściu eklektycznym oparte o źródła uwarunkowań psychospołecznych powstawania, zapobiegania i przeciwstawiania się niesprawności zdrowotnej.

Dietetyk

W ramach poradnictwa żywieniowego ustala korekty planów zdrowotnych z zakresu eliminowania deficytów i suplementacji odżywiania się w ujęciu energetycznym i biologicznym.

bottom of page