top of page

TERAPIE

PRTBP - pain relief therapy by pain (ang.), terapia usmierzająca ból porzez aplikowanie zmiennego i łagodniejszego bólu.
Podłoże fizjologiczno-anatomiczne:
- zamiana dróg nerwowych rozpoczynających bieg z receptorow bólowych na bieg z innych, receptorów: rozciagowych, ruchu, ciśnieniowych, etc.
- sprowadzenie przetwarzanie bólu, zgodnie z 3-j poziomową koncepcją łuku odruchowego,  na niższy poziom komorkowy OUN. Zgodnie z powszechną wiedzą neurologiczną występują trzy poziomy przetwarzania bólu: mentalny,  tudzież korowy, emocjonalny i afektywny, inaczej - biologiczny. Samo sprowadzenie mechanizmu przetwarzania bólu z poziomu wyższego na niższy jest w wielu przypadkach wystarczające dla osiągnięcia wyraźnego efektu terapeutycznego.
Uwarunkowania biochemiczne:
- mechanizm adaptacyjny MA na różne bodźce, a w tym i bólowe, przewiduje wzmożone wykorzystanie neuroprzekaźników NP i białek  koneksyn BK, przede wszystkim w synapsach na peryferiach i strukturach podkorowych mozgu. Usprawnienie syntezy tych substancji, a takze ich zwrotny wychwyt skutkuje wyraźną poprawą sprawności dzialania ww MA.
Zależności psychologiczno-bechawioralne:
- podstawowe narzędzie terapii to efekt uczenia się. Medytacje kierowane pozwalają na kształcenie wyraźnych łuków odruchowych, co, z kolei pzyczynia się do zmiany natężenia procesów fizjologoczno-anatomicznych, w tym biochemicznych.
Źródło energii pozytywnej tkwi w wyzwolonym bólu:
- wrażenie ulgi w bolu oparte na prawie różnic i podobieństwa jest o wiele intensywniejsze po zaaplikowaniu serii bodźców bólu zmiennego. Dzieje się tak dlatego, że wzmożona produkcja  NP i BK skutkuje nadmiarem, co z kolei po jakimś czasie staję być postrzegane przez wyższe piętra OUN, tudzież przetwarzane przez receptory czuciowe aktywność ktorych jest reprezentowana w tworzeniu efektu świadomego.
Schematy, dawkowanie i przykłady zastosowania:
- stosowanie serii zajęć medytacyjnych w połączeniu z opisem zestawów (terapia/wiecej) TSV, VFR, TML, SML, VML, także naprzemiennych od 1P do 7P, sprowadza się do rozległych schematów terapeutycznych, zależnych od wyników obserwacji objawów i innych danych operacyjnych: wizyta + wizyta kontrolna, seria wizyt #10 lub seria #10 + kilka wizyt kontrolnych, wizyty kontrolno-zapobiegawcze, etc. - o zróżnicowanym czasie trwania, w różnych konfiguracjach odstępów czasowych.
Hasła pokrewne: zmienione stany świadomości, healing, scrypty neurolingwistyczne.

DFM-PR

Dieto-fizjo-manualna psycho-refleksoterapia

Dfm-pr, dieto-fizjo-manualna-psychorefleksoterapia. Terapia autorska o nazwie podkreślającej wykonawcze aspekty oddziaływania Terapeuty wg poszczególnych składników:

- dieto - nawiązuje do udzielania porad zdrowotnych i dietetycznych w zakresie krzewienia optymalnych nawyków żywieniowych, redukcji zagrożeń występowania chorób dietozależnych.

Hasła pokrewne: medycyna żywienia, dietoterapia

 

- fizjo - przedrostek ów wskazuje na skupienie uwagi na procesach fizjologicznych organizmu w zakresie ich subiektywnego odczuwania i optymalizacji z nim związanej. Dotyk własny i jego ocena, zastosowany w różnych konfiguracjach, takich jak siła, tempo powtórzeń, czas trwania, etc. pozwala na podstawie sprzężenia zwrotnego radykalnie zmniejszać uczucia nieprzyjemne i dokuczliwe, takie jak ból, zmęczenie, obniżony tonus mięśni, a dostarczać poczucie odprężenia, witalności itp.

- manualna - manus - ręka, dłoń (łac.) jest częścią ciała zaangażowaną w przebieg sesji terapeutycznej. Terapii dokonuje biorąc pod uwagę odczucia płynące jak z dłoni i rąk w całości, tak i (wprawdzie rzadziej), z korpusu, nóg w całości lub kolan i stóp. Wiedza i doświadczenie Terapeuty uwzględnia wrażenie rozluźnienia mięśni Odbiorcy osiągnięte wielokrotnością powtórzeń sesji właściwych (manualnych) oraz towarzyszących (np. fizjo) prowadzi do ww zamierzonego efektu terapeutycznego.

Hasła pokrewne: manual therapy, osteopathy, chiropractic.

- psycho - Terapeuta jest psychologiem, warunek niezbędny świadczenia usługi - wykonania misji. Wieloletnie doświadczenie terapeutyczne łączy się z wiedzą akademicką w wykonaniu sesji z elementami terapii eklektycznej bazowanej na 8-iu podstawowych kierunkach psychoterapii stosowanej w Centrum (patrz źródło). 

Hasło pokrewne: psychologia dynamiczna, nerwica, psychoanaliza.

- reflekso - praca na odruchach. Jak wiadomo, są odruchy warunkowe i bezwarunkowe, stanowią one podstawę przewidywania stanów reakcji, a nawet zachowań wszystkich żywych istot, w tym człowieka. Skupiamy się w tym czynniku (5-cio czynnikowej dfm -pr) na przetwarzaniu i formowaniu reakcji wrażeniowych stanów organizmu Odbiorcy kierując je w stronę podniesienia jakośći życia związanej ze zdrowiem (hrql).

Hasła pokrewne: refleksologia, akupunktura, akupresura, moksa, sziatcu. 

BDSM

Body Soul&Mind Therapy

BoDy Soul&Mind Therapy jest kontynuacją myśli i praktyk takich terapeutów jak:

Mesmer, Jung, Reich, Lowen, Frankl. Nazwa terapii nawiązuje do ujęcia teleologicznego, tzn. skierowanego na cel końcowy, ale określa się również cele pośrednie. Bazą wyjściową jest trójwymiarowy model osobowości: Body - ciało nabiera cech podmiotowych, traktowane jest jak osoba, ze swoimi problemami i potrzebami; Soul - dusza - odpowiednik greckiego ,,psyche'' wypełnia ciało, nadaje mu sens istnienia, jest od niego (ciała) zależna;  Mind - umysł scala duszę i ciało, jednak to one w równym stopniu posługują się umysłem w drodze zaspokajania swoich potrzeb, czasem rywalizując. Terapia skierowana jest na integrację aktywności tych trzech wymiarów.

Hasła pokrewne: jaźn, blue energy, praca ciała.

HR TPC

Human Resources team&personal counselling

HR team&personal counselling jest terapią autorską zorientowaną na relacje (praca, rodzina, biznes, etc.). Zarządzanie zasobami ludzkimi rozpatrywane jest przez pryzmat dobrostanu Osoby zarządzającej. Terapia prowadzi do optymalizacji funkcjonowania Osoby (Osób) w warunkach  stresogennych i skierowana jest na lepszą wydajność. Wszystko dzieje się w warunkach kierowania się podniesieniem poziomu jakości życia (hrql). Terapia jest wyspecjalizowana i skierowana do osób znajdujących się w różnych grupach zawodowych podwyższonego ryzyka występowania zaburzeń nerwicowych. Są wśród nich: sportowcy i mundurowi, politycy, urzędnicy i przedsiębiorcy, lekarze i osoby duchowne. 

Hasła pokrewne: coaching, trening personalny.

bottom of page