top of page

DZIAŁALNOŚĆ

Podmiot

Centrum P. Karpova PK PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres

ul. KOPERNIKA  30-500

00-336 Warszawa

REGON:013169944

NIP:5272162825

KRS:0000172722

KAPITAŁ: 54.000,00 PLN

KONTO BANKOWE: 97 1140 2004 0000 3302 7995 3080

Wytwory

1. Wydawanie książek​

2. Wydawanie gazet

3. Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych

4. Pozostała działalność wydawnicza

5. Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych

6. Produkcja sprzętu sportowego

7. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana

8. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

9. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

10. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego

11. Pozostała sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

12. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych

13. Sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i ortopedycznych

14. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych

15. Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych

16. Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych

17. Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową

18. Hotele i motele z restauracjami

19. Hotele i motele bez restauracji

20. Schroniska turystyczne

21. Pola kempingowe, łącznie z polami dla samochodowych przyczep kempingowych

22. Pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane

23. Restauracje i inne placówki gastronomiczne

24. Bary

25. Działalność związana z turystyką

26. Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

27. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Prace badawcze i doradztwo

1. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego

2. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji

3. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

4. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie filozofii

5. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa

6. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych

7. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych​

8. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii

9. Badanie rynku i opinii publicznej

10. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

11. Działalność związana z zarządzaniem holdingami

12. Reklama

13. Rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu oraz działalność jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu

14. Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi

15. Pozostała działalność komercyjna

Kształcenie, jakość życia

​1. Szkoły artystyczne niedające uprawnień zawodowych

2. Szkoły artystyczne

3. Pozostałe szkoły zawodowe

4. Placówki kształcenia praktycznego dla młodzieży

5. Szkolnictwo wyższe

6. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

7. Praktyka lekarska

8. Szpitalnictwo

9. Działalność paramedyczna

10. Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej niesklasyfikowana

11. Opieka wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem

12. Pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania

13. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

14. Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

15. Działalność organizacji profesjonalnych

16. Działalność galerii i salonów wystawienniczych

17. Działalność domów i ośrodków kultury

18. Działalność obiektów kulturalnych​

 

19. Pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

20. Działalność bibliotek innych niż publiczne

21.  Działalność stadionów i innych obiektów sportowych

22. Pozostała działalność związana ze sportem

23. Pozostała działalność rekreacyjna

24. Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

25. Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej

26. Pozostała działalność usługowa

bottom of page