top of page

DODATKOWE INFORMACJE

Terapia - świadczenie pomocy w podniesieniu poziomu jakości życia osób zainteresowanych, usługa z zakresu psychologii zdrowia, poprzez współtowarzyszenie, współodczuwanie, współprzebywanie, wspólne spędzenie czasu, także pośrednie lub zdalne, oraz działania im towarzyszące, które nie stanowią rozpoznania, leczenia i zaleceń medycznych.

 

Utrudnia rozpoczęcie terapii w naszym Centrum sytuacja, jeżeli Terapeuta i potencjalny Odbiorca znajdują się we wspólnym polu społecznym, w relacji już ukształtowanej poprzez to pole o dużym natężeniu więzi emocjonalnej, np. bliscy przyjaciele lub równoznaczne. 

Terapeuta występuje w polu zawodowym jako usługobiorca, pole i rola ta na czas terapii i czas, za zwyczaj nie mniej niż 30 dni, po jej zakończeniu, pozostają niezmienne. 

Warunkiem podęcia terapii jest określone honorarium Terapeuty stopniowo realizowane przez Odbiorcę wg poniższej kolejności, z tym, że każdy kolejny punkt realizowany jest narastająco jako wynik wszystkich poprzednich:

1. Zapłata pieniędzmi lub przekazanie innych uzgodnionych wartości materialnych;
2. Kształtowanie relacji opartej na zaufaniu, dostosowanie się do uzgodnionych reguł, zaleceń i porad; 
3. Manifestowany w czasie poszczególnych sesji terapeutycznych rzeczywisty poziom dobrostanu własnego Odbiorcy; 
4. Relacjonowanie długotrwałej zmiany subiektywnej oceny jakości życia Odbiorcy; 
5. Radość szeroko rozumiana skutkująca poprawą jakości życia związanej ze zdrowiem inicjowana przez Terapeutę, definiowana i konsumowana przez Odbiorcę.


Prosimy uprzejmie o poszanowanie naszego stanowiska w tej sprawie.

Jako podstawowy mechanizm skutecznej realizacji celu terapii wskazujemy efekt uczenia się.

Działa przeciwstawnie na:
* Ból, zmęczenie, słabą kondycję fizyczną
* Obniżony nastrój, zaburzenia snu
* Huśtawkę emocjonalną, deficyt odporności
* Ubożenie uczuć, pamięci
* Braki w koncentracji, uwadze, uważności
* Obniżenie kompetencji społecznych
* Skutki sytuacji trudnych.

Powstaje ów efekt, w formie bardziej lub mniej złożonej, na skutek reakcji zwrotnej w odpowiedzi jak na zastosowane bodźce pojedyncze P (points) tak i skomponowane w poszczególne zestawy, w ujęciu ilościowym i jakościowym:
* T (touch)
* S (suggestion)
* V (vision)
* F (filling)
* R (resistance)
* M (meditation)
* L (‏lighting).

Przykłady ww zestawów, najczęściej stosowanych (3-P), sesji pojedynczych lub planów terapeutycznych:
TSV, VFR, TML, SML, VML.

Występują także, naprzemiennie, zestawy od 1P do 7P.

Uzasadnienie teoretyczne:
Zakłada się, że wzorując na skutkach zjawiska inklinacji negatywnej, wg przykładów opisanych w zakładce ŹRÓDŁO, a także poniżej*, możliwe jest osiągnięcie równie intensywnych skutków zjawiska inklinacji pozytywnej, działających w stosunku do powyższych wg walencji odwróconej . Dowodzi to liczne studium przypadków  wieloletniej praktyki terapeutycznej Autora.

* Uczestnik eksperymentu był przekonany, że to, co poczuł - jest nacięcie żył w okolicy nadgarstka, miał skrępowane ciało i zawiązane oczy. Słyszał i czuł krople wyciekającej krwi. Kiedy się skończyła - dostał zawału i umarł. Zamiast nacięcia, jednak, było muśnięcie czymś w rodzaju długopisu, a dźwięk kropli krwi imitowały obok stojące kroplówka i metalowa miska...

Początek terapii przewiduje rzetelne poinformowanie osoby zainteresowanej o warunkach przebiegu, przykładowym harmonogramie oraz płatnościach. Służą temu celowi kwestionariusze i deklaracje początkowe, wypełniane na miejscu. Ważne one, a także inne informacje personalne tylko na czas terapii, tzn. w trakcie i 30 dni od wizyty w naszym Centrum. Wizyty realizowane po przerwie dłuższej niż 30 dni aktualizują wypełnione arkuszy, zgody i informacji podane wcześniej.

T-stretching - sesje-ćwiczenia dla osób aktywnych. Skierowane na przywrócenie prawidłowej postawy i giętkości ciała. Przewidziane dla osób już uczestniczących w terapii. Aby przyjść na dobór grupy i zajęcia należy się umówić, najlepiej podczas sesji terapeutycznej.

Szanowni Państwo!

Zwracamy uwagę na podstawowe cele wyznaczenia konkretnych terminów przyjęcia w Naszym Centrum:

* ustalenie kolejności osób zainteresowanych;

* ustalenie początkowego momentu naliczania opłaty, o ile czas rozpoczęcia wizyty jest zgodny z jego poprzednim oznaczeniem, lub jest realizowany z opóźnieniem spowodowanym ze strony Usługobiorcy.

Dokładamy wszelkich starań, aby wizyty odbywały się w czasie wyznaczonym i staramy się informować Osoby zainteresowane o ewentualnym spóźnieniu, ale, tylko w przypadku przewyższającym 15 minut.

Szanowni Państwo!

Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce i na świecie wymogła na nas wprowadzenie dodatkowych środków ostrożności związanych z bezpośrednim kontaktem w miejscach przyjęć osób zainteresowanych:

#Uwaga. Szczególną uwagę Państwa prosimy zwrócić na to, aby co najmniej 14 dni przed przyjściem na wizytę wykluczyć bezpośredni lub pośredni, tzn. przez osoby trzecie, kontakt z osobami potencjalnie zarażonymi lub z osobami po podróży z miejsc objętych kwarantanna, w tym z zagranicy.

#Ograniczenie. Osoby zainteresowane uczęszczające na terapie, aby ograniczyć ewentualne rozpowszechnienie infekcji drogą kropelkową, proszone o założenie maseczek ochronnych, wydawanych przed wejściem.

#Odkażanie. Wprowadzone zostały dodatkowe specjalne procedury odkażania rąk, pomieszczeń i przedmiotów w nich znajdujących się, obejmują one dezynfekcję po lub w trakcie wizyty każdej osoby zainteresowanej.

#Rezygnacja z obiegu gotówki. Aby uniknąć zagrożenia płynącego z obiegu gotówki, dla Państwa chętnych, jest możliwość opłaty bezgotówkowej - zapisy, wtedy, realizowane po otrzymaniu przedpłaty, wg oferty karpov.pl i ustaleń indywidualnych, na podane konto bankowe lub telefon.

Osoby zainteresowane przedpłatą na konto bankowe proszone o skorzystanie z nr:

97 1140 2004 0000 3302 7995 3080

 

 

Ludzie dobrej woli, chętni pomocy, zgodnie z treścią komunikatu, mogą skorzystać z informacji umieszczonej na fb: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=283592432625715&id=100029248819448
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=822089824939002&id=100014139753164

Zapraszamy, Zespół

www.karpov.pl

bottom of page